Uutisista löydät taloyhtiön ajankohtaiset tiedotteet. Vanhat uutiset löytyvät uutisten arkisto-osiosta.Uutiset - Arkisto uutiset / arkisto / 27.8.2010takaisin uutiset arkisto pääsivulleRAITAYHTIÖIDEN TIEDOTE 27.8.2010

KULKEMINEN

A ja C-portaiden ovet ovat avoinna kululle. B-portaan kulku kellarin käytävän
kautta. B-portaan ulko-ovea ei avata työn aikana kululle pihalla tehtävien
töiden johdosta.

C-portaan edustan anturan muotitustyö on käynnissä. Työstä johtuen
uloskäynnillä on kulkukatkoksia.

B-portaan takapihan ovi suljettu pohjoispuolella olevan kaivannon johdosta.
Pyydämme noudattamaan pihapiirissä edelleen varovaisuutta työkoneiden
läheisyydessä. Aidatuille alueille meno on ehdottomasti kielletty.

AUTOTALLIT JA PYÖRÄVARASTO

Autotallit ja pyörävarasto on pois asukkaiden käytöstä kaivannon johdosta.

TELINEET

Talon itäpäädyn telineiltä tehdään ikkunoiden pellitystyötä ja asennetaan
parveke-elementtien vastakappaleita.

B-portaan edustalle on asennettu telineet. Telineillä tehdään julkisivun
vahvistustyötä ja aloitetaan muuraustyöt viikolla 35.

Asuntojen tuulettaminen ikkunan kautta telineiden kohdalla on päiväsaikaan
kielletty pölyn leviämisen vuoksi. Ikkunat kannattaa pitää kiinni telineiden
kohdalla, kun asunnossa ei ole asukkaita.

ASUNNOT

B-portaan asuntojen eteläseinän sähkötyöt on pääosin tehty. Työ jatkuu
C-portaan kohdalla telinetöiden edetessä.

Ikkunoiden siirto aloitetaan muuraustyön valmistuttua em. asuntojen kohdalla.


Ystävällisin Terveisin


Raitayhtiöt Oy

------------------------------------------------------------------------------------------------

HALLITUKSEN TIEDOTE 27.8.2010

Hyvä Melko 4 Asukas,

Talomme saneeraus on edennyt läpi kuuman kesän. Lämpöä on riittänyt.
Valitettavasti erityisesti sisällä asunnoissa joita on ollut hankala tuulettaa.

Tällä hetkellä (viikolla 34) viilenevä ulkoilma auttaa, ja työt etenevät
normaalisti .

Aikataulun oletetaan olevan seuraava:

1) Eteläinen seinä: Uusi sokkeli on valettu viikolla 35 ja muuraus menossa A- ja
B-portaan välissä.

2) Muuraus jatkuu länsipäädyssä n. viikolla 40 ja siirtyy pohjoisseinän
länsipäähän n. viikolla 42.

3) Alakaton räystästyöt aloitetaan viikolla 36 ja pikityöt alkavat yläkatolla
viikolla 37.

4) Työt autotallin seinällä alkavat viikolla 36 ja n. viikon 39 aikana pääsy
talleihin on taas mahdollista.

5) Pyöräkontti poistunee viikolla 40 – kun vanhat pyörävarastot ovat taas
käytettävissä.

6) Tavoite on siirtää työmaan sosiaalitilat viikon 38 aikana entiseen
kylmäkellariin eli tulevaan kerhotilaan. Parakit poistuvat ja tilalle tulee
pysäköintitilaa.

7) Parveke-elementtien asennus alkaa itäpäädystä viikolla 37 ja saavuttaa
länsipäädyn n. viikolla 46.

8) Tavoite on aloittaa parvekkeiden kaide ja lasitustyöt viikolla 42 alkaen
itäpäädystä. Sen jälkeen parvekkeet ovat käyttökunnossa – mutta ei vielä
kalustettavissa.

9) Aikataulun muutoksista johtuen työt valmistuvat pääosin Helmikuussa 2011.

10) Luovutustarkastus tapahtunee Maaliskuussa.

11) Pihatyöt ja viimeistely jää keväällekunhan routa on sulanut.

Vesivahinko 9. Elokuuta

Historiallisen raju myrsky iski Helsinkiin Sunnuntai-iltana 8. Elokuuta. Talon
itäpäädyn kattotöiden ollessa kesken sadeveden poisto tukkiutui. Koska
ulkovaippaa ei talossa ole, tunkeutui ylitsevuotava vesi halkeamista asuntoihin,
lähinnä A-portaan yläkerroksissa. Asukkaiden ripeä toiminta hälytti paikalle
palokunnan ja L&T’n kuivausavun . Yhdeksän (9) asuntoa on ilmoittanut vettä
tulleen sisälle, ja 2-3 asunnossa joudutaan tekemään korjaustöitä. Näiden
vaikutusta projektin kustannuksiin ei vielä tiedetä, mutta oletetaan
urakoitsijoiden ja asukkaiden vakuutusten kattavan korjaukset.

Muut lisäkustannuksia aiheuttavat työt tähän mennessä

Vaikka urakkasopimus pyrittiin neuvottelemaan kaiken huomioivaksi, niin siitä
huolimatta eri syistä johtuen alkuperäiseen suunnitelmaan on matkan varrella
tullut lisä – ja muutostöitä.

Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. muuttuneet määräykset, paljastuneet rakenteet
tai niiden puutteet, yllättävät tekijät, käytännön muutokset ja paljastuneet
huomioimattomat seikat. Näitä ovat mm: Kaikkien ikkunoiden siirto,
räystäsmuutos, ns. Termoranka ja sisäelementin suoristus, kellarin asbestipurku,
WC-tila kerhotilan yhteyteen, sisäänkäyntien ovien uusiminen, perustuskaivanto
b-portaan eteen.

Näistä suurimpien tarkempi perustelu seuraavassa:

Ikkunoiden siirto

Ulkovaipan poiston yhteydessä havaittiin rakentamisen puutteita vuodelta ’73.
Seurauksena ikkunat eivät olleet missään kiinni – paitsi vaahdolla. Näin ei niitä
voitu jättää – ja siksi kaikki ikkunat joudutaan asentamaan uudestaan eli
siirtämään n. 15 cm ulospäin. Seurauksena on siirtotöitä asunnosta käsin ja työn
jälkiä vaihtelevasti.

B-portaan monttu

Ennalta arvaamaton monttu löytyi B-portaan edestä ja sen työstäminen oli
hidasta sekä kulutti yli nelinkertaisen määrän materiaaleja. Vaikutus aikatauluun
oli n. 3 viikkoa viivettä.

Muut lisätyöt

Lopullinen projektin kustannus ei ole vielä laskettavissa, sillä Raitayhtöillä on
myös säästötavoite, jota rakennusmateriaalien hinnannousu ja kuumennut
rakennusmarkkina ei paljon edesauta. Säästöjä on tulossa esim. sosiaalitiloista
(muutto kerhotilaan) ja pohjoisen julkisivun porrassyvennysten materiaalin
muutoksesta.

Sauna ja Uima-allas

Saunat ovat taas käytössä ja lämmitetään vuorolistojen mukaan. Uima-allasta ei
ole vielä siivottu ja täytetty – varmuuden vuoksi. Kun varmistuu että pöly ei
enää pääse likaamaan vettä, niin se täytetään ja aletaan lämmittää. Tavoite on
saada allas käyttöön Syyskuun loppuun mennessä.

Paikoitus pihalla ja autopaikat

Kuten moni on joutunut huomaamaan niin työmaa on tarvinnut pihalta ajoittain
enemmän tilaa koneille ja tarvikkeille. Valitamme tästä aiheutunutta harmia
pysäköintiin liittyen.

Ohjeistus huoneistoremonttien ilmoittamisesta taloyhtiölle

Kiinteistöliitto on laatinut ohjeistuksen taloyhtiön osakkaille/asukkaille siitä,
kuinka laatia taloyhtiölle ilmoitus huoneistossa tehtävästä muutos- tai
kunnossapitotöistä. Uusi asunto-osakeyhtiölaki edellyttää 1.7.2010 alkaen
taloyhtiölle tehtävää ilmoitusta huoneiston sisällä tehtävistä kunnossapito- ja
muutostöistä.

Osakkaan/asukkaan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistoremonteistaan
etukäteen kirjallisesti. Käytännössä tämän laajan ilmoitusvelvollisuuden
ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja tapetointityöt. Ilmoituksessa tulee olla
riittävä selvitys remontista kuten esim. suunnitelmat, työselityksen ja
tekoajankohdat. Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta.
Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että remontit toteutetaan rakennusta ja
kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan. Työtä suorittava
osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn
selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.
Taloyhtiön on säilytettävä osakkaiden remontti-ilmoitukset ja pidettävä niistä
luetteloa. Ilmoituksista on myös mainittava isännöitsijäntodistuksessa.
Ohjeistus osakkaalle huoneiston kunnossapito- ja muutostyöilmoituksen
laatimiseksi löytyy seuraavasta linkistä pdf-muodossa

www.kiinteistoliitto.fi/attachements/2010-07-06T09-46-0913206.pdf


Lisätietoa uudesta asunto-osakeyhtiölaista:

www.taloyhtio.net/lakitieto/uusiasuntoosakeyhtiolaki

Ystävällisin Terveisin

Hallitustakaisin uutiset arkisto pääsivulle